Search

Do you want to narrow the results, try combining your search with a different keyword.

You searched for "". This resulted in 412 hits.
 • Tinguiririca Energy.pdf

  hvor Statkraft eier 50 %. Kraftverkene er plassert i et svært produktivt landbruksområde sentralt i Chile. Det er etablert en rekke vanningsanlegg nedstrøms for kraftverkene, og som hovedforbrukere av vannressursene ... av vannressursene i vassdraget. National Society of Agriculture of Chile, en viktig interesseorganisasjon for landbrukssektoren i Chile, trakk i sin årlige kongressforsamling i oktober 2014 fram Tinguiririca

 • World map.pdf

  World map ... Peru 163 MW (+ project) Chile 94 MW Turkey 20 MW (+ projects) Nepal 21 MW Philippines 179 MW Brazil 77 MW Panama (project) Zambia 7 MW Norway 12 518 MW Sweden 1 315 MW Finland

 • Verdenskart.pdf

  Statkrafts produksjon ... Peru 163 MW (+ prosjekt) Chile 94 MW Tyrkia 20 MW (+ prosjekter) Nepal 21 MW Filippinene 179 MW Brasil 77 MW Panama (prosjekt) Zambia 7 MW Norge 12 518 MW Sverige 1 315

 • ABC Norwegian 2015 5.pdf

  NEPAL 23 MW FILIPPINENE 146 MW THAILAND SN Power kontor LAOS 50 MW PANAMA PERU 296 MW CHILE 143 MW NEDERLAND UK 243 MW FRANKRIKE BELGIA Treasury Centre SINGAPORE SN Power kontor

 • statkraft-as-2015-no-low 10.pdf

  10 262 10 262 Storbritannia 3 49 3 49 Tyrkia 2 122 2 122 Brasil 10 93 10 139 Peru 9 296 9 442 Chile 3 143 3 56 Nepal 1 23 1 34 Filippinene 3 146 India 2 91 Laos 2 50 Panama 1 7 Zambia 2 5 Vindkraft

 • Kraftverk 2014.pdf

  49 3 49 Tyrkia 1 20 1 20 Peru 8 182 8 271 Nepal 1 23 1 34 Filippinene 3 146 Chile 2 105 India 2 91 Brasil 10 56 Laos 2 50 Zambia 2 6 Sri Lanka 1 1 Småskala

 • Internasjonalt.pdf

  til IFRS. FILIPPINENE BRASIL STORBRITANNIA PERU TYRKIA ZAMBIA SRI LANKA INDIA NEPAL LAOS CHILE NORGE SVERIGE TYSKLAND TOTALT ANTALL KRAFTVERK/ANLEGG Kraft- produksjon 403 Fjernvarme 29 STATKRAFTS

 • Statkraft legal structure incl SKIHI as of 15 06 2015.pdf

  Holding Chile Pte. Ltd 100 % Statkraft Holding Peru Pte. Ltd 100 % Statkraft Peru Holding S.R.L 100 % Statkraft Peru SA 100 % Empresa de Generacion Electrica Cheves S.A. 100 % Statkraft Chile Inversiones ... Statkraft Chile Tinguiririca SCC 50 % Hidroelectrica La Confluencia S.A 50 % Hidroelectrica La Higuera S.A 100 % Statkraft Asset Holding AS 50 % SN Power AS 100 % Statkraft Market Services Chile S.A.

 • Power plants 2014.pdf

  49 3 49 Turkey 1 20 1 20 Peru 8 182 8 271 Nepal 1 23 1 34 Philippines 3 146 Chile 2 105 India 2 91 Brazil 10 56 Laos 2 50 Zambia 2 6 Sri Lanka 1 1 Small scale

 • Tinguiririca Energy-eng.pdf

  Statkraft owns 50%. These power plants are located in a highly productive agricultural area in central Chile. A number of watering facilities have been established downstream of the power plants, and as primary ... the river system. At its annual congress in October 2014, the National Society of Agriculture of Chile, an important professional body for the Chilean agricultural sector, held up Tinguiririca Energy and

 • statkraft-as-2015-eng-low 10.pdf

  Germany 10 262 10 262 UK 3 49 3 49 Turkey 2 122 2 122 Brazil 10 93 10 139 Peru 9 296 9 442 Chile 3 143 3 56 Nepal 1 23 1 34 Philippines 3 146 India 2 91 Laos 2 50 Panama 1 7 Zambia 2 5 Wind

 • International power.pdf

  associates according to IFRS. BRAZIL UK PERU TURKEY ZAMBIA SRI LANKA INDIA NEPAL LAOS CHILE NORWAY SWEDEN GERMANY TOTAL NUMBER OF POWER PLANTS/ FACILITIES Power generation 403 District

 • Statkraft legal structure incl SKIHI as of 27 02 2015.pdf

  Holding Chile Pte. Ltd 100 % Statkraft Holding Peru Pte. Ltd 100 % Statkraft Peru Holding S.R.L 100 % Statkraft Peru SA 100 % Empresa de Generacion Electrica Cheves S.A. 100 % Statkraft Chile Inversiones ... Statkraft Chile Tinguiririca SCC 50 % Hidroelectrica La Confluencia S.A 50 % Hidroelectrica La Higuera S.A 100 % Statkraft Asset Holding AS 50 % SN Power AS 100 % Statkraft Market Services Chile S.A.

 • 2005 - 2015

  International breakthrough Statkraft grew through mergers and acquisitions and became Europe's largest producer of renewable energy. It was during this period that the company made ... Imara, which was established by SN Power and Norfund in 2009. Statkraft moved operations in Peru, Chile, Brazil, India and Nepal into its portfolio, while SN Power and Agua Imara were merged into an organisation

 • Statkraft SF Årsrapport 2017.pdf

  har konsernet konsolidert produksjon1 i Tyskland, Storbritannia, Tyrkia, Albania, Brasil, Peru, Chile og Nepal. I flere av disse landene er Statkraft også involvert gjennom tilknyttede selskaper og felleseid ... etterspørsel etter elektrisitet som følge av en nedgang i gruvesektoren. Den hydrologiske situasjonen i Chile forbedret seg noe i 2017, men nivåene på vannmagasinene var fortsatt under normalen. Til tross for